Bøvl med naboen

Vi bor i et stille parcelhuskvarter i en lille by, som ligger mellem Herning og Silkeborg. Her er fredeligt og rart. Vi havde dog haft nogle problemer med vores nabo. Det handlede om skellet. Han var ikke villig til at dele udgifterne til et nyt hegn i skellet mellem vores ejendomme, da vi flyttede ind. Det er blot 1 år siden, vi flyttede ind. Vi måtte have fat i en advokat med speciale i naboret, fordi vi kunne slet ikke komme til enighed om det hegn. Advokaten, som kom fra Herning, var dygtig til sit job. Han fik vores nabo til at blive enig med os i at dele udgiften til hegnet. Jeg tror, at han godt var klar over, at vi skal dele udgiften. Han havde bare et håb om, at han kunne undgå det. Men da naborets-advokaten nævnte hegnssynet, kom han på andre tanker.

Vi fik sat et nyt hegn op i fællesskab. Det viste sig, at vores nabo er en helt fin fyr, hvis man bare ser bort fra, at han er nærig. Vi fik nogle gode grin sammen, fik inviteret ham og hans kone til frokost en søndag – den frokost blev meget morsom. Den sluttede først efter kl. 9 om aftenen!

Nu har vi så haft et problem igen med naboen: Vi har et glaseret tegltag på vores hus, og det generede ham åbenbart. Genskinnet fra taget er blændende, sagde han. Det er faktisk så slemt, at han og hans kone ikke kan bruge deres terrasse om sommeren.
Det var vi naturligvis kede af at høre. Men det undrede mig, at han ikke havde nævnt det tidligere for os. Han har boet i sit hus i mange år, så hvorfor har han, opdagede han det først her i sommers, at vores tags tegl er til gene for ham?

Naboen har sagde til os, at vi bør skifte taget. Det er jo en kæmpe udgift, og vi var ikke sikre på, at det var nødvendigt. Jeg syntes ikke, at han havde ret. Jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Vores tag blev sat op for 7 år siden. Han har boet i sit eget hus i mere end 12 år.

Vores nabo var stædig og fik fat i en anden advokat, som også arbejder med naboret. Det var en skrap herre, som faktisk fik lagt sag an imod os. Vi fattede det simpelthen ikke. Vi ringede til advokaten, som vi havde brugt, da vi skulle løse problemet med hegnet. Han var sød og ville hjælpe os med denne sag. Han udtrykte også en vis skepsis overfor naboens krav om, at vi skal fjerne taget.

Da vi mødte op til retssagen inde i Silkeborg, viste det sig, at de to advokater kendte hinanden godt. De to advokater fremlagde argumenter for og imod. Dommeren forklarede os, at der sådan set ikke er nogen lovgivning, men at afgørelsen vil bygge på en vurdering om, hvad der er rimeligt eller urimeligt.

Vi ventede på en afgørelse. Tanken om udgiften til et nyt tag var ikke rar.

Vores advokat ringede til os, da afgørelsen i sagen var faldet. Vores nabo havde ikke fået medhold i sine naboretssag, fordi genskinnet faktisk kun rammer et lillebitte hjørne af hans terrasse, og fordi han har kunnet leve med det i de sidste 7 år.