Forskel på retssager

Er forfalskning af penge en form for økonomisk kriminalitet? Jeg har forsøgt at få et klart svar, men det er meget svært at få. Økonomisk kriminalitet er dyrt for samfundet og straffes hårdt. Forfalskning af penge straffes også hårdt. Forståeligt nok. Men hvad er det – og hvorfor er der så store udsving i strafferammerne?
Fx så kan en person, som fremstiller falske penge, få op til 12 års fængsel, men en person, som har brugt falske penge – i god tro – kan nøjes med at få en bøde. Det er lidt forvirrende.

Jeg havde engang en diskussion med en kammerat. Vi gik i gymnasiet og havde mange filosofiske diskussioner.
Emnet var: Hvad er den mest samfundsmæssigt forbedrende forbrydelse. Sygt emne, ja, men også interessant, fordi der er mange svar. Et svar, vi fandt i diskussionen, var, at forfalskning af penge kan være en ’god’ forbrydelse: Den bidrager til, at forbruget stiger, fordi de falske pengesedler som regel bliver sat i omløb i forbindelse med små forbrug. At de handlende sælger mere, gør dem glade. Det betyder i næste omgang, at flere handlende vil være villige til at give bedre tilbud. Og det betyder, at forbrugere igen bliver mere motiveret til at gå på indkøb. Og hvem tænker på, at det kan være, at de betaler med en falsk seddel?

Det var en diskussion vi havde, dengang man stadig gerne måtte betale med mønter og sedler. I dag, hvor de fleste økonomiske transaktioner sker via kreditkort og forskellige betalings-services, giver det ikke så meget mening at tale om forfalskning af mønter og pengesedler. Dengang, i gamle dage, gav det god mening.

Sedler og mønter er stadig i brug. Sådan vil det nok være i rigtigt mange år fremover. Jeg synes, at jeg tit læser om forbrydere, der begår økonomisk kriminalitet, netop bliver fældet, fordi de bliver sat i situationer, hvor de modtager mærkede (ikke nødvendigvis falske) pengesedler, som de sender videre i deres system. Det er det, som fælder dem: De bruger de mærkede pengesedler. Måske kan man sige, at forfalskning af pengesedler kan gøre en god gerning!

Nej, jeg ved godt, at det argument er langt ude. Men tanken bagved, viser en form for social solidaritet, som få mennesker tænker på: Jeg trykker nogle falske 500 kr. sedler og går på indkøb, butikkerne bliver glade for at få en større omsætning, sætter eventuelt nogle flere varer på tilbud, og så kommer kunderne med de ægte pengesedler, deres omsætning øges, og alle er glade…!

Jeg ville ønske, det kunne fungere på den måde. Men sådan er det jo ikke. Så ville alle jo bare trykke deres egne falske penge ud. Inflation ville blive et kæmpeproblem. Og så vil det gå helt galt for samfundet.

Det tænkte vi ikke lige på, da vi havde den diskussion om økonomisk kriminalitet. Tanken er spændende, men ligger helt uden for, hvad vi i dag, som voksne ansvarlige mennesker, kan drømme om at gøre.

Og så alligevel, ikke? Se blot på de ofte helt outrerede sager, som en strafferetsadvokat skal tumle med i straffesager!

Kan det være grunden til, at jeg i dag samler på mønter fra Eurozonen? Aner det ikke.