Pas din mobiltelefon

Der er nok ikke ret mange mennesker – om nogen overhovedet – der ikke godt kan lide at få et klap på skulderen i form af nogle anerkende ord fra ens arbejdsgiver. Jeg vil i hvert fald blankt indrømme, at jeg har haft det rigtig godt i dag, efter at min endnu ret nye arbejdsgiver kaldte mig ind på sit kontor for at snakke lidt med mig.

Han startede med at slå fast, at nu har jeg været vikar i bureauet i knap tre måneder, og mit vikariat udløber om godt og vel tre måneder, når den, jeg vikarierer for, kommer tilbage fra barselsorlov.

Jeg har gode nyheder til dig, sagde min chef, hvis du altså kan lide at arbejde her. Sagen er, at vi gerne vil ændre din stilling som vikar til fastansat, for vi oplever dig som en styrke for firmaet, og vi har jo en stadigt stigende kurve i antallet af kunder, så jeg er ikke spor nervøs ved at udvide den faste medarbejderstab med dig.

Receptionsservice

Det lød som sød musik i mine ører, for jeg har befundet mig rigtig godt i mit vikarjob i den tid, jeg har været der. Arbejdet er meget afvekslende, og jeg taler med en masse forskellige mennesker hver dag, idet mit og mine kollegers arbejder består i at yde alle former for receptionsservice på vegne af bureauets kunder. Ret beset er det jo en outsourcet kontorservice, ikke?

Vores bureau arbejder med at servicere andre virksomheder, som ikke selv har fast bemanding i en reception. Det er for det meste mindre virksomheder, der ikke finder det rentabelt at have en fuldtidsansat person til at sidde og besvare måske under 10 henvendelser pr. dag.

Professionel telefonpasser

Så derfor består en stor del af mit arbejde i telefonpasning for vores kundevirksomheder. Vores kunders telefoner er ganske enkelt viderestillet til os, og når telefonen ringer, kan jeg på min computerskærm se, hvilken virksomhed jeg nu repræsenterer. Og så gælder det ellers om at få den, der ringer op, til at opleve samtalen som en god service.

Derfor ligger vi også inde med en række basisoplysninger om vores kundevirksomheder, som jeg automatisk får op på skærmen, når der bliver ringet op på en virksomheds nummer. Så sker der i mange tilfælde det, at jeg ud fra de oplysninger, der står på min skærm, kan besvare henvendelsen fra vores kundes kunde. Det er det, vi kalder screening af telefonopkald, som ret beset indebærer, at vi screener telefonopkaldene og finder ud af, om det er nødvendigt at forstyrre vores kunde i anledning af den pågældende henvendelse.

I en del tilfælde skal den, der ringer op, selvfølgelig have fat i det firma, vi repræsenterer, og i de situationer har vi en helt fastlagt procedure i vores beskedservice, der består i, at vi tager imod besked fra den, der ringer op, hvorefter vi giver beskeden videre til vores kunde. Det gør vi normalt ved at sende en sms til vores kunde med oplysninger om, hvem der har ringet op, og om henvendelsens art.

Det er et spændende arbejde, og nu kan jeg glæde mig over at være fastansat.