Patienterstatningen

Det var i onsdags, at min veninde ringede mig op. Hun havde nemlig fået et brev fra regionen. I det stod der, at hun skulle betale en erstatning, hun fik for nogle år siden tilbage. Hun var mildt sagt forbløffet. Også sur. ”Det kan da ikke være meningen. Jeg fik jo erstatning for den fejlbehandling, min læge havde givet mig.” Jeg var noget overrasket over at høre på hendes snak. Kunne ikke helt gennemskue, hvad hun egentlig talte om. ”Hvad taler du om”, ” Patienterstatningen”, kan du huske det?”

Ansøgning om patienterstatning

Jeg kunne godt huske hendes tilfælde. Eller næsten. Havde ligesom lagt den historie i glemmebogen. Men så vidt jeg kan huske, det, så var det noget med, at han havde udskrevet noget forkert medicin til hende imod hendes forhøjede blodtryk. Da hun fandt ud af det, søgte hun naturligvis om patienterstatning. Hun havde jo fået det direkte dårligt af medicinen – og der gik lang tid, inden hun kunne komme tilbage til normale målinger igen.
Nu havde hun så fået et brev fra regionen, som havde betalt erstatningen til hende om, at de forlanger pengene tilbage.

Kan de det?

Hun mente ikke, at de kunne tillade sig det. Hun havde jo fået en positiv kendelse fra Patienterstatningen. Og pengene, ja, de har hjulpet hende en meget svær periode, hvor hun ikke kunne arbejde. Hun har dem ikke længere.
Kort sagt, hun var meget forbløffet, gal og bange.

Vi fik en god snak om mange ting, men vi kom ikke nærmere ind til noget konkret, hun kunne gøre. Hun var mest i den boldgade, hvor hun bare ville ignorere brevet.

Efter ca. 20 minutters snak med hende fik jeg den tanke, at jeg syntes, hun burde kontakte en advokat i Horsens, hvor hun bor. Han må da kunne hjælpe hende. Det er da helt urimeligt, at hun nu 3 år efter at hele sagen, om hun kunne få patienterstatning, er afsluttet, at de så kommer og forlanger pengene tilbage. Der var jo ikke skrevet nogen som helst klausuler eller forbehold ind i kendelsen. Hun havde bare fået et brev dengang, som fortalte hende, at hun blev tilkendt erstatning på det, og det beløb. (Det var faktisk et ret stort beløb.) Pengene var blevet overført til hendes konto, og så var den sag afsluttet.

Genoptagelse af sag

Det undrede os meget, at man kan genoptage en sag, så mange år efter at den er afsluttet. Vores tanke var umiddelbart, at det har noget med, at regionens budget er meget stramt, og at de skal finde penge til at implementere nye projekter.

Mit forslag med hensyn til, at hun burde finde sig en god advokat, ville hun først ikke lytte til. Det havde været forvirrende nok, dengang hun kørte sagen om patienterstatningen.

Ved nærmere eftertanke kom hun dog på et fornuftigere spor end blot at ville ignorere. Hun fortalte mig, at hun vil ringe advokaten i Horsens op. Den samme, som hjalp hende med processen for 3 år siden. Han kender hele sagsforløbet fra dengang og må kunne give hende et godt råd.